Groenbedrijf Limburg

Morgenstraat 19
3560 Lummen

work pref 011 45 14 45

work 0477 34 51 37

Groenbedrijf Limburg

Visuele boomveiligheidscontrole

Inspecties van bomen op gebreken, ziektes en insecten

Iedere boomeigenaar heeft zorgplicht over de bomen op zijn terrein. Die zorgplicht bestaat uit een zichtbare controle van de boom en het onderhouden ervan. Mocht er iets misgaan, dan wordt u zowel als particulier, bedrijf, gemeente of overheid op uw verantwoordelijkheid gewezen. Groenbedrijf Limburg neemt deze verantwoordelijkheid graag van u over. Inspecties van de bomen op gebreken, ziekten en insecten worden door Groenbedrijf Limburg zeer kundig en nauwkeurig uitgevoerd.

Onze experten vertellen u graag meer over VTA (boomveiligheidscontrole). Zij worden in deze snel belangrijker wordende stiel steeds meer en beter bijgeschoold. Ook bedrijven en overheden kunnen bij ons terecht voor advies.

Hoe gaan we te werk bij een visuele boomveiligheidscontrole?

Af en toe krijgen we te maken met potentieel erg gevaarlijke bomen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen met een scheve stam, een holte of met vruchtlichamen van houtrotzwammen. Soms is het zonde of niet te verantwoorden om een boom zomaar te vellen, maar als verantwoordelijke voor de boom is het belangrijk geen risico’s te nemen. Dit geldt vooral bij bomen aan de straatkant of in openbare domeinen. Een correcte inschatting van de situatie door middel van een boomveiligheidscontrole zorgt ervoor dat u andere mensen of andermans eigendom niet in gevaar brengt.