Netheidsonderhoud - Groenbedrijf Limburg
Netheidsonderhoud - Groenvoorziening, onderhoud en meer
Lees meer

Netheidsonderhoud

Ecologisch bermonderhoud met heet water

Groenbedrijf Limburg verstaat onder netheidsonderhoud het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud van de berm. Ons bedrijf bestaat uit een team van natuurliefhebbers. Wij voeren onze werken uit met respect voor moeder natuur. Zo wordt ieder product volgens ecologische waarden en normen gebruikt. De laatste jaren verwijderen wij onkruid op paden en parkeerplaatsen door het gebruik van een machine met extreem heet water.
Al onze medewerkers zijn ook zeer goed op de hoogte van de moderne wetgeving omtrent bermonderhoud en weten welke technieken wel en niet toegestaan zijn.

Deze dienst richt zich vooral op bedrijven en overheden.